Παύλος Καϊσίδης
Νεφρολόγος

Παύλος Καϊσίδης
Νεφρολόγος

Σπουδές - Ειδίκευση

Εγκύκλιες σπουδές

  • 1984 – 1990 – Δημοτικό σχολείο – Μακεδονικά Εκπαιδευτήρια (Θεσσαλονίκη)
  • 1990 – 1993 – Γυμνάσιο – Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης
  • 1993 – 1996 – Λύκειο – Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακή εκπαίδευση

  • 1998 – 2004 – Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Βαθμός : Λίαν Καλώς
  • 18.10.2004 – Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

  • 30.04.2008 – 16.12.2009 – Βοηθός στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
  • 01.04.2010 – 16.05.2014 – Βοηθός στο Νεφρολογικό Τμήμα του Λαϊκού Νοσοκομείου, Αθήνα (ειδικότητα Νεφρολογίας)

Εργασιακή Εμπειρία


Υπηρεσία Υπαίθρου

  • 15.05.2006 – 14.05.2007 – Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Κ.Υ. Έμπωνα, Νομός Δωδ/νήσου
  • 15.05.2007 – 20.09.2007 – Παράτηση παραμονής της Υποχρεωτικής ΥπηρεσίαΥπαίθρου στο Κ.Υ. Έμπωνα του Νομού Δωδ/νήσου

Εργασία

  • 19.05.14 – Σήμερα – Ειδικός νεφρολόγος στις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης Νεφροϊατρική και Νεφρός Νέας Ιωνίας