Ηλίας Κυρίτσης
Νεφρολόγος & Επιστημονικός Διευθυντής Νεφρού Νέας Ιωνίας

Ηλίας Κυρίτσης
Νεφρολόγος & Επιστημονικός Διευθυντής Νεφρού Νέας Ιωνίας

Τίτλοι Σπουδών

  • Απόφοιτος Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών την 30η Ιουλίου 1996.
  • Τρίμηνη άσκηση στη Παθολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, στο Γ.Ν.Ν. Καρδίτσας (9/1998-12/1998).
  • Ειδίκευση στην Παθολογία στο Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ» από 17/08/2000 έως 16/05/2002.
  • Ειδικότητα Νεφρολογίας στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» από 25/07/2002 έως και 24/07/2006.
  • Ημερομηνία κτήσης ειδικότητας: 4/10/2006

Χρόνοι Εκπαίδευσης

  • Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, υπηρεσία ως εσωτερικός βοηθός στη Νεφρολογική κλινική και στη μονάδα τεχνητού νεφρού του 401 Γ.Σ.Ν.Α. επί 9 μήνες (12/1997-08/1998)
  • Υπηρεσία υπαίθρου σε άγονο αγροτικό ιατρείο για ένα έτος (12/1998-12/1999) και επιπλέον εξάμηνη υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία (2/2000-8/2000)
  • Επικουρικός ιατρός στη Νεφρολογική κλινική του 417 Νοσηλευτικού ιδρύματος ΜΤΣ, από 8/11/2006 έως 7/11/2007.
  • Εργασία σε μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α. ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ) ως υπεύθυνος βαρδιών για περίπου 2,5 χρόνια (από 3/12/2007 έως 30/6/2010).
  • Ανάληψη υπευθυνότητας (επιστημονική διεύθυνση) της Μ.Χ.Α. ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ από 1/7/2010 έως σήμερα.